20.7. 24 Vranov Přehrada 20:00

22.7. 24 Podhradí - Masánek  18:00

31.8.24 Tvořihráz - Otevřené sklepy

28.9. 24 Přímětice - Den medu